Ökade krav på lärares dokumentation

I Sverige har lärare och pedagoger hög ansvarsfrihet. De har förtroendet att själva välja vad de kommunicera ut till elever och vårdnadshavare. Idag så lägger lärare stor del av arbetsveckan på att dokumentera.

Olika skolor har olika system för dokumentation och på flera håll så saknas det bra rutiner för dokumentation. Med höga krav på dokumentationen så är det viktigt att det finns ett fungerande system. På en del skolor behöver lärare göra samma dokumentation på olika ställen till exempel både digitalt och analogt.

Viktigt med en fungerande digital plattform

För att underlätta arbetet för lärare behöver skolorna införa smidiga digitala lärplattformar. På lärplattformarna ska det finnas möjlighet för all dokumentation som behövs för varje ämne och elev. Dessutom ska plattformen fungera för att kommunicera med elever, vårdnadshavare och kollegor. 

Skolorna i Sverige har fortfarande möjlighet att själv välja vilken plattform de vill använda. I andra länder till exempel Finland har de infört en nationell lärplattform på alla skolor. Innan skolorna bestämmer sig för en plattform så bör de fundera noga på vilka egenskaper de letar efter hos lärplattformen. Under åren som gått har nämligen flera av de digitala lärplattformarna varit både dåliga och väldigt kostsamma.